Československý koncept 70. let

Výstava vo významnej brnianskej galérii na ktorej bude prezentovaných aj vyše 200 diel zo zbierky Galérie Artandconcept. 

Zapožičané diela Milana Adamčiaka, Petra Bartoša, Jána Budaja, Stana Filka, Miloša Lakyho, Jána Zavarského, Vladimíra Havrillu, Júliusa Kollera, Juraja Meliša a Alexa Mlynárčika.

11. 10. 2017 – 13. 1. 2018, Fajt Gallery, Ve Vaňkovce 2, Brno

https://www.faitgallery.com/soucasne-a-planovane/events/244.html