foto autora Kern.jpg
 

Michal Kern


Galéria Diel

 

Biografia

MICHAL KERN

 • 1938 narodil sa 1. 5. v Žiline
 • 1956 – 1962 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Ján Mudroch, oddelenie figurálnej maľby)
 • 1963 prvá individuálna výstava v Liptovskom Mikuláši (komisár Rudolf Chmel)
 • 1964 prvé účasti na kolektívnych výstavách - (MS Martin a OG PMB Liptovský Mikuláš)
 • 1969 prvá akcia vo Vysokých Tatrách
 • 1974 – 1976 aktívna účasť na Symposion II a III
 • 1981 - 1984 aktívna účasť na Teréne II - IV
 • 1992 14. 3. utrpel ťažký úraz
 • 1994 zomrel 1.10. na následky úrazu, pochovaný je na Močiaroch, v záhrade vedľa svojho otca - maliara Petra Júliusa Kerna


Samostatné výstavy (výber)

 • 1963 Liptovský Mikuláš, Technické učilište
 • 1981 Ostrava-Orlová, Dům kultury
 • 1982 Brno, Klub školství a vedy B. Václavka
 • 1985 Bratislava-Trnávka, Spoločenský dom (s R. Sikorom)
 • 1986 Bratislava III, ObKaSS
 • 1987 Budapešť, Fiatal Múvészek Klubja
 • 1988 Jambes, Galérie Détour (s J. Melišom), Namour, Belgicko
  Jubilejná výstava - Tvorba z rokov 1975 - 1988 Bratislava, Galéria SFVU (s J. Melišom)
 • 1989 Žd'ár n. Sázavou, Fotofest (s R. Sikorom)
 • 1990 Konferencia slavistov, Londýnska univerzita, Londýn
 • 1994 Galerie Klatovy-Klenová (s M. Kernom ml. a M. Knutom)
 • 1995 Bratislava, Galéria Gerulata
 • 2007 Michal Kern, Galéria SI, Praha, ČR
 • 2011 Osmdesátá, Galerie Fotograf, Praha (s J. Andělom)
 • 2011 - 2012 Stotožnenie, GMB Bratislava (kurátorka Daniela Čarná)
 • 2012 Stotožnenie s prírodou, Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš
 • 2018 Michal Kern, Galéria 19, Bratislava


Spoločné výstavy (výber)

 • 1964 Liptovský Mikuláš (Galérie PMB)
 • 1968 Bratislava (UBS, Klub konkretistov)
 • 1977 Zvolen - Zámok (SNG)
 • 1979 Wroclaw (Fotomedium Art)
  Varšava (Galéria Remont)
 • 1980 Pécs (Pécsi galéria)
  Amsterdam (De Appel)
 • 1981 Wroclaw (II. miedzinarodovve trienale rysunku)
 • 1982 Essen-Kettwig (Galérie Pragxis)
  Pécs (Pécsi galéria)
 • 1984 Bratislava (Archeologické pamiatky a súčasnosť)
  Praha (Galérie FOMA)
 • 1985 Baden-Baden (4. Biennale der europäischen Graphik)
  Budapešť (Szépmúvészeti Múzeum)
  Žilina (Považská galéria umenia)
  Bratislava (Archeologické pamiatky a súčasnoť)
 • 1987 Žilina (Považská galéria umenia)
  Toronto-Ontario (Del Bello Gallery)
 • 1989 Bratislava (Čs. rozhlas)
 • 1990 Koln a. Rhein (Museum Ludvvig)
  Esslingen (Villa Merkel)
 • 1991 Heilbronn (Städtisches Museum)
  Komárno a Budapešť (Oscilácia-Oszcilláció)
 • 1992 Oldenburg (Kunstverein)
  Amsterdam (Hills and Mills)
  Sevilla (Apellacion - De la Ideológia a lás Ideas)
 • 1993 Brno (Moravská galérie)
  Klatovy (Šedá cihla 35/1992
  Coastbridge, Bukurešť, Bremy a Berlín (Die Fotografie in der Slowakei)
 • 1994 Budapešť (Ernst múzeum, Naturally)
 • 1995 VI. Medzinárodné trienále kresby, Múzeum architektúry, Wroclav, Poľsko
 • 1996 Minisalon, McKissick Museum, Columbia, USA
 • 1998 Minisalo, Bibliotheque Royal de Belgique, Belgicko
 • 1999 Ad laudem artificis, SNG, Bratislava
 • 2000 Body and the East, Moderna Galerija, Ľubľana
 • 2001 Umenie akcie, SNG, Bratislava
 • 2006 Autopoesis, SNG, Bratislava
 • 2007 Between Concept and Action, Prague Biennale 3, Praha
 • 2008 Zo slovenského konceptuálneho umenia, Slovenský inštitút, Budapešť
 • 2009 Z mesta von, Národné centrum súčasného umenia, Moskva
 • 2011 Mapy, GMB, Bratislava
 • 2017 - 2018 ČS koncept 70. let, Fait Gallery, brno

Akcie a fotomonológy

 • 1969 Vysoké Tatry (Ganek), „Snehom sypaný chodník"
 • 1975 Močiare, „Hra s kockami" („Ja môžem všetko") (1.1.)
 • 1976 Močiare, „Gravitácia l"
  Močiare, „Šesť kolmíc v nadmorskej výške 576 m n. m." (s P. Bartošom)
  Liptovská Mara, „Hlad"
  Demänovská dolina, „Každý človek je môj brat"
  Liptovská Mara, „Posledný strom v Trnovci"
 • 1977 Močiare, „Tri stanoviská v rovine" (s P. Bartošom)
  Močiare, „Terče"
 • 1978 Veľká studená dolina, „A, B, C" (s P. Bartošom)
  Močiare, „Jedna z vývinových možností"
  Močiare, „Zasypávanie terča"
  Močiare, „850 cm2 zeme a pohľad nahor"
  Močiare, „Gravitácia II"
  Močiare, „Zrkadlenia" („Dvojité zrkadlenia", „Dva obrazy v jednom")
 • 1979 Močiare, „Hľadanie obrazu" (23, 7.)
   Močiare, „Biela kocka" (18. 8.)
  Močiare, „Priestor, ktorý si vytváram...": „Zámok túžob", Skrýša meditácií", „Chatrč snov"
  Močiare, „Hry s vodou"
  Močiare, „Našiel som tieň", „Hľadanie tieňov"
  Močiare, „Čiary života"
 • 1980 Močiare, „Kolmica"
  Močiare, „Hľadanie obrazu" („Pocta Malevičovi")
 • 1981 Močiare, „Kontakty"
 • 1982 Močiare, „Stretnutie" („Stopy v snehu")
  Veľká Studená dolina, „Vytvoril som líniu..."
  Močiare, „Príroda v ateliéri, ateliér v prírode"
 • 1983 Močiare, „Kosec" („Cesta")
  Močiare, „Snehová guľa"
  Močiare, „Prvý sneh, prvý dotyk, prvá stopa"
 • 1984 Močiare, „Vymedzovanie priestoru" (vyšlapávanie kruhu, kríže, trojuholníka, hviezdy)
 • 1985 Močiare a i., akcie s hniezdami, patrónmi, vláčikmi aj 1986)
 • 1988 Nové Zámky, „Rozoberanie hniezda"
  Cígeľka, „Jedna z vývinových možností"
  Močiare, „Nekonečnosť obrazu"
 • 1989 Liptovský Mikuláš (Galéria PMB), „17. november"
 • 1990 Nové Zámky, „Pocta Malevičovi"
  Nové Zámky, „Rozdelenie mojich stôp
  Liptovský Mikuláš (Galéria PMB), „Orientácia"
  Suchá jaskyňa (Demänovská dolina), akcie v jaskyni 
 • 1992 Amsterdam, „Rozoberanie hniezda" (na vernisáži výstavy Hills and Mills v Arti et Amititiae 28. 2. realizoval za otca, ktorý ochorel, syn Michal)


ZASTÚPENIE VO VEREJNÝCH ZBIERKACH

Slovensko: Bratislava (SNG), Banská Bystrica (ŠG BB), Dolný Kubín (OG), Liptovský Mikuláš (Galéria PMB), Žilina (PGU)
Čechy: Brno (Moravská galérie), Praha (Artandconcept Gallery) 
Zahraničie: Amsterdam, Baden-Baden, Brescia, Bruxelles, Budapešť, Deň Haag, Huston, Eindhoven, Essen, Jambes, Moulhouse, Novi Beograd, Pécs, Székesfehérvár, Toronto, Wroclaw


Súvisiace linky

http://www.delet.sk/spravy-a-politika/slovensko/z-tmy-svetla-michal-kern
https://www.webumenia.sk/autor/4829