foto autora Mlynarcik.jpg
 

Alex MlynÁrčIk


Galéria Diel

 

Biografia

Alex Mlynárčik

1934 narodil sa v Žiline

1959 – 1965 štúdium monumentálnej maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. D. MIlly a P. Matejka) a rok na AVU v Prahe (prof. V. Sychra)

1964 sa zoznamuje s teoretikom Nového realizmu Pierre Restanym, čo poznačilo celý jeho ďalší život

1965 spolu so Stanislavom Filkom a Zitou Kostrovou vytvorili v roku 1965 prvé konceptuálne dielo v slovenskom umení s mnohoznačným názvom Happsoc I.

1971 zakladá skupinu prospektívnej architektúry VAL, spolu s architektmi Vierou Meckovou a Ladislavom Kupkovičom

1974 zakladá Argilliu, hlinené kráľovstvo odinakiaľ. Do tejto imaginárnej hry zapojil desiatky umelcov a teoretikov po celom svete a udelil im rôzne funkcie v kráľovstve Argillie (P. Restany, J. Chalupecký, M. Ragon, G. Bertini, E. Dietmann, ale aj kozmonaut E. A. Cernan...)

Na Mlynárčikovych akciách sa spolupodieľalo 274 umelcov, architektov, hudobníkov a teoretikov

žije striedavo v Žiline a v Paríži

 

Samostatné výstavy a akcie (výber)

1965 Happsoc I., so Zitou Kostrovou a Stanom Filkom, Bratislava

1965 Happsoc II., so Stanom Filkom, Bratislava

1966 Permanentné manifestácie I., galéria Raymonde Cazenave, Paríž, Francúzsko

1966 Permanentné manifestácie II., Pocty, mestské WC, Bratislava

1967 Pokušenie, s Milošom Urbáskom, galéria Raymonde Cazenave, Paríž, Fr

1968 Permanentné manifestácie III., Sorbona, Paríž, Fr

1969 Flirt slečny Pogany, galéria Apollinaire, Miláno, Taliansko

1969 Pocta H.Ch.Andersenovi, Jokk, Mokk, Laponsko

1970 Festival snehu, s M. Adamčiakom, R. Cyprichom, M. Urbáskom, Vysoké Tatry

1971 Deň radosti – Keby všetky vlaky sveta, akcia, Zakamenné na Orave

1972 Evina Svadba, akcia, Žilina

1977 Agence Argillia Presse, s Piérrom Restanym (148 zúčastnených autorov) galéria Lara Vincy, Paríž, Francúzsko

1991 Pocta Václavovi Havlovi, akcia, Bratislava

1994 Čas, galéria Lara Vincy, Paríž, Francúzsko

2003 Alex Mlynárčik, výstava ako hosť zbierky PSIS, Považská galéria, Žilina

2015 Alex Mlynárčik, GMB, Bratislava

2016 Alex Mlynárčik pohľadom Pierra restanyho, XXL pohľadov na slovenské výtvarné umenie, galéria GASK, Kutná Hora, ČR

2017 tentation, výstava s Richardom Kohlerom, galéria Lary Vincy, Paríž, Fr

2017 tentation, výstava s Richardom Kohlerom, galéria Danubiana, Bratislava

 

Spoločné výstavy (výber)

1964 Štyria Mladí, galéria Smeny, Bratislava

1965 Slovenskí maliari, galéria Numero, Florencia, Rím, Miláno, Taliansko

1966 AIAP, Tokio, Japonsko

1967 V. Biennale de Paris, účasť vo Francúzskej kolekcii, Paríž, Fr

1969 VI. Biennale de Paris, účasť vo Francúzskej kolekcii, Paríž, Fr

1970 Art Concepts From Europe, Mew York, Buenos Aires, Rio De Janeiro

1971 Le Bain Turque d´Ingres, Louvre, Paríž, Fr

1972 Agence Argillia presse, Ars, Miláno, Taliansko

1982, Ten Contemporary Artists from Czechoslovakia, Meridian House, Washington d.c., USA

1992 Apelavión, Expo ´92, Sevilla, Španielsko

1994 Europa, Europa, Bonn, Nemecko

2000 Art in Central Europe 1949 – 1999, Fundación Miró, Barcelona, Španielsko

2007 Contemporary Slovak Art, Ľubľana, Gyor 

2008 Zo slovenského konceptuálneho umenia, Slovenský inštitút, Budapešť, 

2009 Out of the City, Národné centrum súčasného umenia (NCCA), Moskva, Rusko

2012 Sounding the Body Electric, Muzeum Sztuki, Lodž, Poľsko

2013 Dialog Über Grenzen – Die Sammlung Riese, KOG, Regensburg, Nemecko

2014 Personal (Hi-)stories, Garage Museum of Contemporary Art, Moskva, Rusko

2015 Ludwig Goes Pop + The East Side Story, Ludwig Museum, Budapešť

2016 Yes, but is it performable? Investigation on the Performative Paradox, Künstlerhaus, Graz, Rakúsko

2017 ČS Koncept 70´, Galerie Fait, Brno, ČR

 

Súvisiace linky

https://www.webumenia.sk/autor/6746

https://monoskop.org/Alex_Mlyn%C3%A1r%C4%8Dik

https://www.youtube.com/watch?v=_gBd_jeU2m4

https://www.youtube.com/watch?v=_gBd_jeU2m4

https://www.youtube.com/watch?v=k1p5ABa5lRU