Galéria vznikla v roku 2006 a je (zatia¾ len) virtuálnym galerijným priestorom s ponukou slovenského konceptuálneho umenia zo 60-tych až 80-tych rokov 20. storoèia a niektorých jeho pokraèovate¾ov z mladšej generácie. Galéria zároveò organizuje výstavy nielen slovenských konceptuálnych umelcov, sprostredkováva predaj a prenájom výtvarných diel, najmä zastúpených autorov.

Galéria vznikla v roku 2006 a je (zatiaľ len) virtuálnym galerijným priestorom slovenského konceptuálneho a neoavantgardného umenia zo 60. ažž 80. rokov 20. storočia a niektorých jeho pokračovateľov z mladššej generácie. Galéria organizuje výstavy, nielen slovenských konceptuálnych umelcov, spolupracuje na výstavách iných subjektov, zapožičiava diela a sprostredkováva predaj a prenájom výtvarných diel, najmä zastúpených autorov.


Aktuality


Výber z Autorských diel