Archív

Artandconcept Gallery od roku 2006 sama organizuje výstavy i iné kultúrne podujatia súvisiace s výtvarným umením, spolupracuje na výstavách iných partnerov, zapožičiava diela na výstavy iných organizátorov, organizuje diskusie a vytvára audiovizuálny archív slovenského výtvarného umenia 60. až 80. rokov.

 

2018

Prostory pohybu a zvuku, Milan Adamčiak/Milan Grygar, Dom Gustava Mahlera, Jihlava, zapožičanie diel M. Adamčiaka

2017

ČS koncept 70. let, výstava, Fait Gallery, Brno, zapožičanie diel

Adamčiak, začni!, výstava, SNG, Bratislava, zapožičanie diel

O strachu, čo príde, výstava, VSG, Košice, zapožičanie diel

2016

One Man Band Show, Peter Kalmus, výstava, At Home Gallery, Šamorín

XXL pohľadov na slovenské výtvarné umenie, súborná výstava viac ako 40 autorov, GASK, Kutná Hora, zapožičanie diel

Transmusic Comp, koncert na Pohode 2016, Trenčín

Filmové poviedky 2, kniha poviedok Vladimíra Havrillu, vydal Petrus Bratislava

Panphilia, výstava Milana Adamčiaka, Zahorian & Van Espen Gallery, Bratislava, zapožičanie diel

2015

Conceptual Art and Communism 1965 – 1989 in Slovakia, výstava 11 autorov slovenského konceptuálneho umenia, galéria BBLA, New York, USA

XXL pohľadov na slovenské výtvarné umenie – Marek Kvetan, výstava, GASK, Kutná Hora

XXL pohľadov na slovenské výtvarné umenie – Alex Mlynárčik, výstava, GASK, Kutná Hora

Transmusic Comp, koncert na Pohode 2015, Trenčín

2014

Zatrzymanie, Patrik Kovačovský a Marcin Berdyszak, výstava, Centrum kultúry Zámok, Poznaň, Poľsko

XXL pohľadov na slovenské výtvarné umenie - Ľubomír Ďurček, výstava, GASK, Kutná Hora

XXL pohľadov na slovenské výtvarné umenie – Tomáš Džadoň, výstava, GASK, Kutná Hora

Several Circles, výstava, EFA Project Space, New York, USA, zapožičanie diela Vladimíra Havrillu

Experimental cinema in Eastern Europe, prehladka filmov, National Gallery of Art, Washington, zapožičanie filmu Drawing Vladimíra Havrillu

Milan Adamčiak, Performance na Pohode 2014, Trenčín

Typornamento, koncert Agon Orchestra na Pohode 2014, Trenčín

2013

Out of the Circle, Výstava Vladimíra Havrillu, Jiřího Kovandu, Andyho Warhola a Bruce Naumana, České centrum, New York, USA

Patrik Kovačovský, Marcin Berdyszak, výstava, galéria DNM, Praha

Vladimír Havrilla, výstava, galéria Slovenského inštitútu, Praha

Mapy nášho (s)vedomia, výstava Petra Kalmusa, galéria Slvoenského inštitútu, Praha

2012

Juraj Meliš – Dies Irae, výstava Juraja Meliša, Nová síň, Praha

XXL pohľadov na slovenské výtvarné umenie - Juraj Meliš, Galéria Slovenského inštitútu, Praha

Typornamento 2012, koncert partitúr Milana Adamčiaka v podaní Agon Orchestra, klub La Fabrika, Praha

Typornamento, vydanie CD, živá nahrávka koncertu, Praha

Sounding the Body Electric Experimentin Art and Musicin Eastern Europe, výstava, Muzeum Sztuki, Lodž, Poľsko, zapožičanie diel Milana Adamčiaka

Pokračovanie nahrávania audiovizuálneho archívu (Milan Adamčiak)

2011

Be Playfull, výstava, galerie Školská, Praha, zapožičanie diel Milana Adamčiaka

2010

Andy Warhol a Československo, výstava Andyho Warhola, galéria DSC, Praha

Spätný chod, výstava Patrika Kovačovského a Svätopluka Mikytu, galéria DNM, Praha

Sýti a hladní!, výstava Jána Budaja a Dočasnej spoločnosti intenzívneho prežívania DSIP, Slovenský inštitút, Budapešť

Štefan Prukner – Bartůšek, výstava Štefana Pruknera, Nová síň, Praha

2009

Stanovisko – Stanoviště, výstava Patrika Kovačovského a Petra Nikla, Nová síň, Praha

KW & Vladimír Havrilla, výstava Vladimíra Havrillu a Igora Korpaczewského, Slovenský inštitút a České centrum, Viedeň, Rakúsko

PPPPPainting – KW, výstava Igora Korpaczewského, Nová síň, Praha

Sýti a hladní!, výstava Jána Budaja a Dočasnej spoločnosti intenzívneho prežívania DSIP, Slovenský inštitút, Varšava, Poľsko

Pokračovanie s nahrávaním archívu audiovizuálneho umenia (Juraj Meliš)

2008

Jiří Kovanda – Hommage á Július Koller, Výstava Jiřího Kovandu a Júliusa Kollera, České centrum, Viedeň, Rakúsko

Zo slovenského konceptuálneho umenia, výstava 13 autorov slovenského konceptuálneho umenia, Slovenský inštitút, Budapešť

Eva Kmentová, výstava, SNG, Bratislava

Výstava Stana Filka, galéria Slovenského inštitútu, Praha

Rezidenčný pobyt Patrika Kovačovského v Prahe

Začali sme budovať audiovizuálny archív – videorozhovory so slovenskými umelcami, začínajúcimi v 60. a 70. rokoch minulého storočia (nahraté rozhovory s Jozefom Jankovičom a Rudolfom Filom)

2007

Výstava Michala Kerna, galéria Slovenského inštitútu, Praha

Výstava Júliusa Kollera, galéria Slovenského inštitútu, Praha

Výstava Vladimíra Havrillu, galéria Mánes, Praha

Filmové poviedky, kniha poviedok Vladimíra Havrillu, vydal Petrus Pratislava

Rudolf Sikora, Zvolenský zámok, Zvolen

Výstava českých a slovenských umelcov II., Vzdelávacie a kultúrne centrum Procházka – Randl – Kubr, Praha

 

2006

Umenie a politika, diskusia v Jánom Budajom a Milanom Knížákom, Slovenský inštitút, Praha

Výstava českých a slovenských umelcov I., Vzdelávacie a kultúrne centrum Procházka – Randl – Kubr, Praha

Parallel Movements, film program, MUMOK, Viedeň, Rakúsko, zapožičanie filmu Lift Vladimíra Havrillu